VÄLKOMMEN TILL SAILMAXIMA.COM  
 
:: Introduktion
:: Förhistoria
:: Information om båten
:: Foton inombords
:: Foton från däck
:: Ombyggnad
:: Skeppare
:: Här seglar vi
:: IJsselmeer
:: Waddensee
:: Frisiska kanaler och sjöar
:: Hur bokar du
:: Prislista
:: Här startar vi
:: Pressklip
:: Kommande begivenheter
:: Regattor
:: E-MAIL
 
 
Förhistoria  
Maxima byggdes år 1903 på ett varv i "Hasselt" i Holland.

På den tiden var hon ett stort och modernt fartyg med 70 tons lastkapacitet. Det 23 meter långa far- tyget seglade med 2 mans besättning, skeppare och gast. Som regel var det man och hustru samt flera barn. Mamman stod bakom ratten medan mannen hanterade segel, tampar och det tunga jobbet ombord


*The Verwisseling 1931 te Smeermaas.

Tidigt på seklet var det vanligt att all last fraktades på vatten i Holland, och hamnarna vid "Zuidersee" var alltid packade med skepp.
En båt av denna storlek var byggd av stål av 15 man under ca; 3 månaders tid.

Maxima hade inget rufftak och tillät därför mera last. Familjen bodde i aktern där man än idag kan se delar av det ursprungliga. Gastens hytt var i fören, så även idag. Fördelen utan rufftak var att båten kunde passera under de låga broarna när masten var nedfälld. Storleken på slussarna stod i förhållande till skeppen som skulle passera. Detta förklarar det låga och flata förskeppet för denna båttyp.

Man kunde ej kryssa på de trånga kanalerna, så ofta fick båten släpas med trossar från land av manskap eller kanske av hästar. När man kom till en bro fick masten fällas och riktas efteråt så snabbt som möjligt för att fortsätta.

*The Drie Gebroeders 1930, by Lemmer.


*Westerhaven in Groningen 1960. The Suger campaigns.
På 40- talet blev dessa båtar ersatta av större skepp med maskin och motor.
En hel del blev förstörda av tyskar under kriget eller nedsmälta, medan andra förvandlades till husbåtar.

På 70- talet restaurerades många av dessa klassiska skepp, och man började låta dom gå som charterskepp med betalande gäster. Given succé, och idag finns 350 båtar av denna typen som trafikerar kanaler och sjöar i Holland med chartergäster


*A wooden Zeeuwse poon. 1910, Nieuwe Maas Rotterdam.
Idag finns särskilda, reserverade kajplatser i hamnarna, bokningskontor, en speciell certifierad kedja av turistbyråer. Samtliga båtar blir kontrollerade för sin säkerhet av myndigheterna. Holländsk båtcharter är professionell med många års erfarenhet..
 
- EXPERIENCE THE TRADITIONAL SAILING ADVENTURE -
 
©2004 CAA